Αγγλικά για Επαγγελματίες Υγείας και Τουρισμού

Αριθμός Πιστοποίησης

ΕΟΠΠΕΠ : 2101576

Περιγραφή

English for Nursing 180 €

Έναρξη νέου τμήματος 10/12/19

 

Στόχος Μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Nursing English οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις τους σε θέματα

της Ιατρικής αλλά και της νοσηλευτικής ορολογίας καθώς και τις δεξιότητες  επικοινωνίας τους στην Αγγλική γλώσσα, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στην σύνταξη ιατρικών αναφορών καθώς και στην επικοινωνία τους με  ασθενείς σε ξενόγλωσσο περιβάλλον.

 Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ήδη γνωρίζουν αγγλικά και θέλουν να εμβαθύνουν στην ιατρική και νοσηλευτική ορολογία. Με άλλα λόγια αφορά σε φοιτητές και σπουδαστές των ιατρικών, νοσηλευτικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων (π.χ. διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρου, διαιτολόγους, βοηθούς ιατρείων κι εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, υπαλλήλους μονάδων υγείας και κλινικών, επισκέπτες υγείας κ.τ.λ., σε μελλοντικούς φοιτητές και σπουδαστές αγγλόφωνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (εσωτερικού κι εξωτερικού) που ειδικεύονται στους προαναφερθέντες τομείς της Υγείας, σε επαγγελματίες με γνωστικά αντικείμενα ιατρικής, νοσηλευτικής και παραϊατρικών επιστημών και τέλος σε όσους δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες απασχόλησης αλλά τους ενδιαφέρει το αντικείμενο.

 

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός των μαθημάτων είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με ιατρικούς και νοσηλευτικούς όρους με πρακτικό τρόπο κι όχι μέσα από θεωρίες ή κανόνες.

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

 Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες

1η εβδομάδα: Hospital admissions

2η εβδομάδα: Accidents and emergencies

3η εβδομάδα: Pain and symptoms

4η εβδομάδα: Caring for the elderly – Death and Dying

5η εβδομάδα: Hygiene-Blood

6η εβδομάδα: Mental Health Nursing

7η εβδομάδα: Monitoring the patient

8η εβδομάδα: Medication- Alternative treatments

  

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό

 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

 

 

 Medical English   180 €

  Έναρξη νέου τμήματος 10/12/19

Στόχος Μαθήματος

Με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Medical English κάθε επαγγελματίας του χώρου της Υγείας έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ειδικές γνώσεις χρήσης της αγγλικής γλώσσας απαραίτητες για τον χώρο της Υγείας. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική Ιατρική ορολογία και θα καλυφθούν γενικά ιατρικά θέματα όπως το κλείσιμο ραντεβού για εξετάσεις, η καταγραφή ιατρικού ιστορικού, η περιγραφή συμπτωμάτων κλπ καθώς και βασικό λεξιλόγιο /βασικές έννοιες  σε τομείς όπως φυσιολογία, ανατομία, ιστολογία κλπ.

 

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να   βελτιώσουν τα αγγλικά τους στην ιατρική ορολογία είτε εργάζονται σε κάποιο μεγάλο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο είτε θέλουν να εργαστούν σε μια φαρμακευτική εταιρεία ιατρικού ενδιαφέροντος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο  επίσης για τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας.

 

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός των μαθημάτων είναι η βελτίωση των γνώσεων των Ιατρών σε θέματα της Ιατρικής ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα καθώς και η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους στην Αγγλική γλώσσα, τόσο με ξενόγλωσσους συναδέλφους, καθώς και στην επικοινωνία τους με τους ασθενείς. Επιπρόσθετα αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται και σε Ιατρούς/νοσηλευτές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές ή να εργαστούν στο εξωτερικό.

  

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

  

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες

1η εβδομάδα: Body parts and their functions, physical examination

2η εβδομάδα: Symptoms, common illnesses, explaining diagnosis

3η εβδομάδα: Taking a patient’s medical history

4η εβδομάδα: Medical treatment, prescriptions, drugs, therapies, giving the bad news

5η εβδομάδα: Colloquial language, phrasal verbs

6η εβδομάδα: Vocabulary, definitions, terms related to medical english

7η εβδομάδα: Medical practitioners, nurses, hospitals, primary care

8η εβδομάδα: Word formations, verbs and nouns

 

 Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 

 

 Tourism English 180 €

 Έναρξη νέου τμήματος 10/12/19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα καθιστά απαραίτητη την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού: ξενοδοχοϋπαλλήλους, εστιάτορες, εργαζόμενους εμπορικών καταστημάτων, τουριστικών πρακτορείων και γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να ανταποκριθούν οι ίδιοι στις απαιτήσεις της αγοράς.

 

 ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η πρακτική γνώση για την αποτελεσματικότερη χρήση της Αγγλικής γλώσσας (σε αρχάριο και προχωρημένο επίπεδο) με έμφαση στον Τουρισμό. Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εξάσκηση των προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, μέσω ενεργής συμμετοχής και πρακτικής κατά την διάρκεια του μαθήματος. Παράλληλα, προσφέρει πλήρης γλωσσάριο τουριστικών όρων και φράσεων και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

 

 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτιώνονται όλες οι δεξιότητες χρήσης της γλώσσας όπως η κατανόηση κειμένου (reading), οι ακουστικές δεξιότητες (listening), η ικανότητα προφορικής συνεννόησης (speaking) και βεβαίως η γραμματική, μέσα από πραγματικά παραδείγματα και προσομοιώσεις καθημερινών περιστατικών από το χώρο του τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται η οργάνωση εκδρομών, η παροχή τουριστικών πληροφοριών, η έκδοση εισιτηρίων, η εξυπηρέτηση σε τουριστικά καταλύματα, η αναζήτηση κόστους προϊόντων, η αναζήτηση πληροφοριών σε καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με ωράρια αφίξεων/αναχωρήσεων και μέσων μαζικής μεταφοράς, η διαμόρφωση παρακλήσεων και καταγγελιών κλπ.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους στον ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της Τουριστικής Αγοράς.

  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται στις εξής ενότητες:

 

1.Αεροδρόμιο (δρομολόγια πτήσεων, προορισμοί, κράτηση και έκδοση εισιτηρίων, ταξιδιωτικές πληροφορίες, πληροφορίες αποσκευών κ.τ.λ)

2.Τρένα-Λεωφορεία (δρομολόγια, κρατήσεις θέσεων, χρήσιμες ταξιδιωτικές οδηγίες όταν ταξιδεύουμε κ.τ.λ)

3.Ξενοδοχεία (κράτηση δωματίων, χρεώσεις, παροχές ξενοδοχείου, τιμοκατάλογοι, λεξιλόγιο που αφορά την υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών/την εστίαση/room service/housekeeping/bar)

4.Γαστρονομία (διάλογοι σε εστιατόρια, λεξιλόγιο μενού εστιατορίων-εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων)

5.Εξυπηρέτηση πελατών σε γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων/καταστήματα αγοράς (διάλογοι, ψώνια, λεξιλόγιο που αφορά την εξυπηρέτηση πελατών)

6.Τρόποι πληρωμής (υπηρεσία συναλλάγματος, χρήση πιστωτικών καρτών κ.τ.λ)

7.Πρακτικός οδηγός χρήσιμης ορολογίας/φρασεολογίας από Ελληνικά προς Αγγλικά σε διάφορες επικοινωνιακές ανάγκες ταξιδιωτών

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Κριτικές

  Αξιολογήσεις

  Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

  Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Αγγλικά για Επαγγελματίες Υγείας και Τουρισμού”

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Post comment