ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.ΙΕΚ!

👉ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 𝟖𝟎𝟎 ΩΡΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 𝟏𝟓𝟎€ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.ΙΕΚ!

Απόκτησε μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με τα νέα κριτήρια μοριοδότησης για προσλήψεις Σ.Δ.Ε. και εγγραφή στο μητρώο Ι.Ε.Κ.!

ΕΠΙΛΕΞΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
200 ΩΡΩΝ – 300 ΩΡΩΝ – 400 ΩΡΩΝ – 600 Ή – 800 ΩΡΩΝ

✏Διδακτική Μεθοδολογία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
✏Αρχές Εκπαιδ. Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης
✏Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων
✏Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
✏Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
✏Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Ειδικότητά σας
✏Επιμόρφωση στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
✏Επιμόρφωση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
✏Σχεδιασμός και Oργάνωση Eκπαιδευτικών Προγραμμάτων
✏Συντονισμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου
✏Διασφάλιση Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση
✏Επιμόρφωση στη Φύλαξη Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

☎ Για περισσότερες πληροφορίες:
2651076350 κιν. 6977708470 – 6993694531
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Σχόλια