Test of Interactive English T.I.E.

Αριθμός Πιστοποίησης

ΕΟΠΠΕΠ : 2101576

Περιγραφή

Προσφορά – Ευκαιρία εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην αγγλική γλώσσα

MONO 290 €

 

Μαθήματα

Επιστημονικά δομημένα προγράμματα σπουδών διάρκειας 210 ωρών που οδηγούν στην απόκτηση του πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας ΤΙΕ (Test of Interactive English), αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1 έως και C2. Από τις 210 ώρες, οι 60 ώρες θα γίνουν στην τάξη και οι 150 ώρες μέσω καθοδηγούμενης και ελεγχόμενης ατομικής μελέτης μέσα από πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

 

Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό

Βιβλίο για τον κάθε υποψήφιο και αναλυτικές οδηγίες μελέτης ανά μάθημα.

 

Εξετάσεις

Εξέταστρα και δωρεάν επανεξέταση σε όσους υποψήφιους πετύχουν στο προφορικό ή στο γραπτό μέρος το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά υστερήσουν στο άλλο.

Online Εκπαιδευτικό Υλικό

Κωδικό πρόσβασης για ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, ειδικά σχεδιασμένη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

Το Test of Interactive English (TIE) είναι το πιο σύγχρονο, καινοτόμο και φιλικό πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας για τον υποψήφιο, το εκπαιδευτήριο και τον καθηγητή στη χώρα μας. Απονέμεται από το Gatehouse Awards, Awarding Body του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL.

Ο σχεδιασμός του TIE βασίζεται σε όλες τις σύγχρονες παραδοχές της επιστήμης της γλωσσολογίας και του testing, όπως αυτές καταγράφονται στην τελευταία αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR).

Τα αποτελέσματα εκδίδονται σε περίπου ένα μήνα από την ημέρα της εξέτασης.

Εκπαιδευτικά Πλεονεκτήματα

1) Test of Interactive English (TIE)

Το ΤΙΕ σχεδιάστηκε ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα της επιστήμης της γλωσσολογίας, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην τελευταία αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Εκδίδεται από το Gatehouse Awards, awarding body του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL(B1B2C1C2).

Συνεπώς: το ΤΙΕ έχει διεθνές κύρος, αναγνώριση και αξιοπιστία.

 2) Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ από τα επίπεδα Β1 έως C2

Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος του μπορεί να διεκδικήσει θέση σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή θέση προϊσταμένου αν είναι διορισμένος ή να ενισχύσει την θέση του κατά την διαδικασία αξιολόγησης.

3) Το ΤΙΕ εξετάζει την ικανότητα του υποψηφίου να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. 

H εκπαίδευση του υποψήφιου εστιάζεται στο να βελτιώσει τις ικανότητες του να μιλάει και να γράφει και όχι να απομνημονεύει λέξεις και κανόνες γραμματικής.

Ακόμη και σε ταχύρρυθμα τμήματα η ικανότητα επικοινωνίας βελτιώνεται σημαντικά.

Σε τουριστικές περιοχές και γενικά στον ιδιωτικό τομέα η δυνατότητα βελτίωσης της ικανότητας προφορικής και γραπτής επικοινωνίας αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες να βρει ο κάτοχος ΤΙΕ πιο εύκολα δουλειά.

Ο πολύτιμος διδακτικός χρόνος αξιοποιείται περισσότερο για να αυξήσει ο υποψήφιος τις ικανότητες παράγωγης γραπτού και προφορικού λόγου και λογιότερο για να μάθει τη δομή της γλώσσας, με αποτέλεσμα τη μείωση των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας και τη δυνατότητα δημιουργίας ταχύρρυθμων τμημάτων.

Στα μαθητικά προγράμματα σπουδών ο καθηγητής επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και οι μαθητές αποκτούν κίνητρα (με τους μαθητές να έχουν κίνητρα) να συμμετέχουν ενεργά.

(Αντιθέτως, όταν προσπαθείς να αποκτήσεις άλλα πιστοποιητικά, που έχουν ακριβώς αντίθετη προσέγγιση με το ΤΙΕ, ξοδεύεις προσπάθεια και χρόνο και αποκτάς γνώσεις που θα τις χρειαστείς μία μέρα μόνο στη ζωή σου, την μέρα των εξετάσεων).

Προσπαθώντας να αποκτήσεις το ΤΙΕ μαθαίνεις να επικοινωνείς στα Αγγλικά, κάτι που θα το χρειαστείς για όλη σου τη ζωή.

4) Εξετάσεις γίνονται όταν ο υποψήφιος ή το τμήμα είναι έτοιμο και όχι όταν βολεύει τον φορέα πιστοποίησης

Αυτό σημαίνει ότι ο καθηγητής μπορεί να προσαρμόσει το χρόνο εκπαίδευσης ανάλογα την ετοιμότητα ή μη των υποψηφίων.

5) Ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί ο υποψήφιος επιλέγονται από τον ίδιο (prepared tasks )

Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος έχει εκπαιδευτικό κίνητρο διότι μαθαίνει να μιλάει και να γράφει και για θεματικά αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και όχι μόνο για ότι έχει επιλέξει ο συγγραφέας ενός coursebook.

6) Τα υπόλοιπα θεματικά αντικείμενα στα οποία εξετάζεται ο υποψήφιος αφορούν θέματα γενικού καθημερινού ενδιαφέροντος

Αυτό σημαίνει ότι εκπαιδεύεται να επικοινωνεί στην Αγγλική γλώσσα σε θέματα που θα αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή.

7) Το ΤΙΕ είναι achievement test

Αυτό σημαίνει ότι αν κάτι συμβεί και ο υποψήφιος δεν πετύχει το επίπεδο που στοχεύει δεν αποτυγχάνει, αλλά παίρνει ένα πιστοποιητικό ανάλογο με τις επιδόσεις του την ημέρα των εξετάσεων.

B2-C2 band: Εφόσον ο υποψήφιος δεν επιτύχει ένα από τα επίπεδα της μπάντας, θα λάβει πιστοποιητικό εφόσον η απόδοσή του είναι τουλάχιστον επιπέδου Β1. Εφόσον το επίπεδο γλωσσομάθειάς του είναι χαμηλότερο, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό.

A1-B1 band: Ο υποψήφιος δεν λαμβάνει πιστοποιητικό μόνο εφόσον η απόδοσή του είναι χαμηλότερη από το επίπεδο A1.

8) Εκπαιδευτικό υλικό

Υπάρχουν βιβλία και ηλεκτρονικό υλικό καθώς και η πλατφόρμα Flex English που μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε προνομιακή τιμή για τους μαθητές.

Βασικά χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού:

Εξετάζει το βαθμό της ικανότητας του υποψηφίου να επικοινωνεί αποτελεσματικά στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά), σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας και όχι την ικανότητα αποστήθισης.

Είναι achievement test. Σχεδόν κανένας υποψήφιος δεν αποτυγχάνει, αλλά σύμφωνα με την επίδοσή του στην εξέταση, κατατάσσεται στο βαθμό γλωσσομάθειας που βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου. Αν δηλαδή ένας υποψήφιος συμμετέχει στη διαβαθμισμένη εξέταση των επιπέδων Β2-C2 και αξιολογηθεί για γλωσσομάθεια επιπέδου Β1, παίρνει πιστοποιητικό Β1. Μόνο εφόσον αξιολογηθεί ότι είναι επιπέδου χαμηλότερου από το Β1 δεν παίρνει πιστοποίηση.

Ο υποψήφιος συμμετέχει στον σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων για τα οποία θα μιλήσει και θα γράψει κατά την ημέρα της εξέτασης.

Οι εξετάσεις γίνονται όταν  η τάξη είναι έτοιμη και όχι μόνο δύο ή τρεις συγκεκριμένες και ορισμένες από άλλους ημέρες το χρόνο.

Το ΤΙΕ πλέον προσφέρει διαβαθμισμένες εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας για τα επίπεδα Α1-Β1 και Β2-C2 μέσα από δύο διακριτές εξετάσεις,

Στην εξέταση Α1-Β1 πιστοποιούνται τα επίπεδα Α1, Α2, Β1

Στην εξέταση Β2-C2 πιστοποιούνται τα επίπεδα Β2, C1, C2 (αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην «συνοπτική περιγραφή της εξεταστικής διαδικασίας»),

Ο συνολικός χρόνος εξέτασης για τα επίπεδα Α1–Β1 περιορίζεται στα 70 λεπτά, δηλ. Spoken Exam (Speaking & Listening) 20 λεπτά – Written Exam (Reading & Writing) 50 λεπτά,

Ο συνολικός χρόνος εξέτασης για τα επίπεδα Β2–C2 αυξάνεται στα 105 λεπτά, δηλ. Spoken Exam (Speaking & Listening) 30 λεπτά – Written Exam (Reading & Writing) 75 λεπτά,

Το επίπεδο C2 αξιολογείται σε δύο υποεπίπεδα, C2 και C2+, γεγονός που διευκολύνει τον υποψήφιο να αποκτήσει πιστοποίηση C2 ως μέσο όρο του προφορικού και του γραπτού μέρους της εξέτασης,

Στη διάρκεια του γραπτού μέρους της εξέτασης επιτρέπεται μόνο η χρήση αγγλοαγγλικού λεξικού

Κατά τη διάρκεια της γραπτής και προφορικής εξέτασης επιτρέπεται μόνο η χρήση της αγγλικής γλώσσας. Απαγορεύεται η χρήση της μητρικής γλώσσας των υποψηφίων σε όλες τις φάσεις της εξέτασης,

Το πιστοποιητικό ΤΙΕ έχει πλέον την έγκριση του Βρετανικού φορέα διαπίστευσης OFQUAL. Το OFQUAL είναι διεθνώς γνωστό για τις αυστηρές διαδικασίες έγκρισης και παρακολούθησης των πιστοποιητικών.

Το πιστοποιητικό ΤΙΕ αναγνωρίζεται από το OFQUAL ως διαβαθμισμένη εξέταση Αγγλικής γλώσσας τεσσάρων (4) δεξιοτήτων (αναγράφεται στο πιστοποιητικό που λαμβάνει ο υποψήφιος).

Το πιστοποιητικό ΤΙΕ απονέμεται από το Gatehouse Awards, Βρετανικό φορέα διαπιστευμένο από το OFQUAL.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  a

  Κριτικές

  Αξιολογήσεις

  Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

  Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Test of Interactive English T.I.E.”

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Post comment